ההיסטוריה המרתקת של עידוד הילודה בארץ | אורי אדם

0 views   |   10:30   |   2022-12-16   |   1 likes / 0 dislikes

Watch video in Tube.shela.nu Open in new tab

HaTira

Hosted on Tube.shela.nu

הרצאה בערב טד טירה 3.12.22 #טד_טירה לכל ההרצאות:

מקורות: הלמ"ס, שנתון החברה החרדית 2021, 'והארץ מלאה' אלון טל 2017, אתר הכנסת תמונות: ארכיון הכנסת, הספריה הלאומית, ויקיפדיה קריאה מומלצת: המאבק למען זכות ההפלה, יודעת, צפוף, ספר 'והארץ מלאה'

Language Hebrew
Category People
Licence No licence specified
NSFW SFW