An Crochadair - eadar-aghaidh ùr

0 views   |   00:38   |   2021-07-10   |   0 likes / 0 dislikes

Watch video in Peertube.co.uk Open in new tab

Fòram na Gàidhlig

Hosted on Peertube.co.uk

Geama tòimhseachain. Feuch am faigh thu a-mach dè am facal a th' ann!

Le liosta mhòr no bheag de dh'fhaclan air neo ainmean-àite. Tha mi 'n dòchas gun còrd e ruibh!

Language Scottish Gaelic
Category Gaming
Licence Attribution - Share Alike
NSFW SFW