Frogatto 1.3 RC4 trèilear neo-oifigeil

1 views   |   08:12   |   2021-07-10   |   0 likes / 0 dislikes

Watch video in Peertube.co.uk Open in new tab

Fòram na Gàidhlig

Hosted on Peertube.co.uk

Seo geama ruith 's leum. Gheibh sibh Release Candidate an-asgaidh air http://www.frogatto.com/?p=1211 no an geama deiseil, leasaichte is fiù 's nas snasaile le clàr-taice cànain na bhroinn ri ceannachd air http://www.frogatto.com/download.

Language Scottish Gaelic
Category Gaming
Licence Attribution - Share Alike
NSFW SFW