ജിറ്റ്സി മീറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം.

19 views   |   03:00   |   2020-06-29   |   0 likes / 0 dislikes

Watch video in Videos.fsci.in Open in new tab

IBComputing

Hosted on Videos.fsci.in

എല്ലാരും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് വാട്ട്സപ്പിന്റെ നാല് പേര് മാത്രമുള്ള വീഡിയോ കോളിലാണ് മിക്കവരും അഭയം തേടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒരുപാട് പേര്‍ക്ക് ഒരുമിച്ച് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറൻസും സ്ക്രീൻഷെയറിംഗും അടക്കം നടത്താൻ കഴിയുന്ന meet.jit.si യെ പരിചയപ്പെടാം.

https://meet.jit....

Language Malayalam
Category Science & Technology
Licence Attribution - Share Alike
NSFW SFW