ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ Νο 7 (Αρβανίτικο Προξενιό και Προίκα) HD

0 views   |   14:44   |   2022-09-02   |   0 likes / 0 dislikes

Watch video in Video.sonet.ws Open in new tab

pboyran

Hosted on Video.sonet.ws

(Μέρος 7ον) ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Εκμάθηση Αρβανίτικων με οπτικοακουστική μέθοδο (ΠΡΟΞΕΝΙΟ και η ΠΡΟΙΚΑ)

Language Greek
Category Entertainment
Licence 8
NSFW SFW