Search:

Found 1 videos

 ההיסטוריה המרתקת של עידוד הילודה בארץ | אורי אדם  by HaTira
10:30

ההיסטוריה המרתקת של עידוד הילודה בארץ | אורי אדם

HaTira   |   0 views   |   2022-12-16

הרצאה בערב טד טירה 3.12.22 #טד_טירה לכל ההרצאות: מקורות: הלמ"ס, שנתון החברה החרדית 2021, 'והארץ מלאה' אלון טל 2017, אתר הכנסת תמונות: ארכיון הכנסת, הספריה הלאומית, ויקיפדיה קריאה מומלצת: המאבק למען זכות ההפלה, יודעת, צפוף, ספר 'והארץ מלאה'